Avfallshantering


Det finns möjlighet att slänga hushållssopor i husets soprum på bottenvåningen samt återvinning av: 
  • Matavfall
  • Tidningar
  • Kartong/wellpapp
  • Glas
  • Batterier
  • Glödlampor

  • Det är inte tillåtet att slänga grovsopor i soprummet!