Fastighetsskötsel


Trappstädning sköts av extern städfirma. Medlemmarna utför också en fastighetsrond, där varje medlem ansvarar för en månad. De uppgifter som ingår i ronden är bland annat att byta ut eventuellt trasiga glödlampor i trappuppgång och källare, titta till allmänna utrymmen, vattna på gården (på sommaren) eller skotta snö på gården (på vintern).

Medlemmen som är ansvarig för sin månad får ett kuvert med instruktioner och nycklar då det är hans/hennes tur att ansvara för ronden. Efter avslutad månad ska kuvertet vidare till nästa medlem som ansvarar för månaden efter.